Nhà chung cư là tài sản mang giá trị lớn. Vì thế, khi mua bán, chuyển nhượng cho người khác vẫn cần thực hiện thủ tục sang tên giống như với sang tên sổ đỏ khi mua bán quyền sử dụng đất. Thủ tục sang tên sổ hồng nhà chung cư được thực hiện qua các bước cơ bản như sau:

Lưu ý: Đây là thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng nhà ở cho người khác. Không phải thủ tục mua nhà chung cư với chủ đầu tư dự án.

– Bước 1: Lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng; Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng. Lưu ý, văn phòng công chứng thuộc địa phương nơi có nhà chung cư đang thực hiện giao dịch mua bán.

– Bước 2: Kê khai và nộp các khoản phí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bước này còn được gọi là thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Bước 3: Lập hồ sơ chuyển nhượng nhà chung cư và nộp hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ tại địa phương.